Soạn bài: Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ

Soạn bài: Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ (Trích “Chinh phụ ngâm”) Nguyên tác chữ Hán : ĐẶNG TRẦN CÔN Bản diễn Nôm : ĐOÀN THỊ ĐIỂM Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Soạn bài:...