Soạn bài: Chiếu dời đô

Soạn bài Chiếu dời đô của Lý Công Uẩn Bài chiếu dời đô thể hiện những ý tứ sâu sắc, tầm nhìn cổ đại của một vị vua 1000 năm về trước khi ông chọn Đại La là kinh...

Soạn bài Chiếu Dời Đô (Thiên Đô Chiếu)

Soạn bài chiếu dời đô (thiên đô chiếu) Soạn bài Hịch Tướng Sĩ Đọc – hiểu văn bản  Câu 1: Đây là đoạn văn có tính chất nêu tiền đề, làm chỗ dựa cho lý lẽ ở những phần...

Phân tích Chiếu dời đô của Lý Công Uẩn ngữ

Đề bài: Anh chị hãy viết bài văn phân tích bài Chiếu dời đô của Lý Công Uẩn. Bài làm: Lí Công Uẩn (974 – 1028) quê ở châu cổ Pháp, lộ Bắc Giang, nay là làng Đình Bảng,...

Chiếu dời đô

Chiếu dời đô  Mời các bạn học sinh tham khảo thêm: Soạn bài Chiếu dời đô Hướng dẫn tìm hiểu bài Chiếu dời đô: Bản phiên âm Hán-Việt: Tích Thương gia chí Bàn Canh ngũ thiên, Chu thất đãi...

Luyện đề: Chiếu dời đô

Luyện đề: Chiếu dời đô Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Luyện đề: Đi đường  A- Kiến thức cơ bản. 1. Tác giả và hoàn cảnh ra đời của Chiếu dời đô. Lí Công Uẩn ( 974...