Hướng dẫn soạn bài: chiếu cầu hiền

Chiếu cầu hiền của Ngô Thì Nhậm I. KIẾN THỨC CƠ BẢN Ngô Thì Nhậm (1746 – 1803) hiệu là Hi Doãn, người làng Tả Thanh Oai, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây, xuất thân trong gia đình có...

Soạn bài chiếu cầu hiền

Soạn bài chiếu cầu hiền  (Cầu hiền chiếu) Soạn văn bài ca phong cảnh Hương Sơn I. Hoàn cảnh ra đời và bố cục của bài chiếu. Năm 1789, sau khi đánh bại quân Thanh, đuổi bè lũ bán...