Hướng dẫn soạn bài: Chiến thắng Mtao-Mxây

 Soạn bài Chiến thắng Mtao-Mxây Sử thi là những tác phẩm tự sự dân gian có quy mô lớn, sử dụng ngôn ngữ có vần, nhịp, xây dựng những hình tượng nghệ thuật hoành tráng, hào hùng để kể...

Soạn bài chiến thắng Mtao Mxây ( mẫu 2 )

Soạn bài chiến thắng Mtao Mxây Soạn bài văn bản I. Gợi ý trả lời câu hỏi. Câu 1. Tóm tắt diễn biến trận đánh để so sánh tài năng và phẩm chất của hai tù trưởng. Đăm Săn...

Soạn bài Chiến thắng Mtao Mxay

Soạn bài Chiến thắng Mtao Mxay Sử thi là những tác phẩm tự sự dân gian có quy mô lớn, sử dụng ngôn ngữ có vần, nhịp, xây dựng những hình tượng nghệ thuật hoành tráng, hào hùng để...

Tìm hiểu đoạn trích Chiến thắng Mtao Mxây

Tìm hiểu đoạn trích Chiến thắng Mtao Mxây ( Trích Đăm Săn- sử thi Tây Nguyên ) Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Những giá trị cơ bản của Văn học dân gian Nếu người Thái ở...

Cảm nhận về nhân vật anh hùng Đam San

Cảm nhận về nhân vật anh hùng Đam San  ( Trích Đăm Săn-sử thi Tây Nguyên ) Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Soạn bài Ra ma buộc tội ( mẫu 1 ) Hướng dẫn: I/Mở bài...

Chiến Thắng MTAO MXÂY

Chiến Thắng MTAO MXÂY (Trích “Đăm Săn”  – sử thi Tây Nguyên) Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Đẻ đất đẻ nước I – GỢI DẪN 1. Thể loại Sử thi là một thể loại tự sự,...