Tình huống truyện Chiếc thuyền ngoài xa

Tình huống truyện Chiếc thuyền ngoài xa Mời các em học sinh tham khảo thêm tài liệu: Tình huống truyện độc đáo trong truyện ngắn “Chữ người tử tù” 5.3. Tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu...

Ôn tập: Chiếc thuyền ngoài xa

Ôn tập: Chiếc thuyền ngoài xa ÔN TẬP: CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA – Nguyễn Minh Châu. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Ôn tập: Đất Nước – Nguyễn Khoa Điềm 1. Nhan đề Chiếc thuyền ngoài xa....