Tóm tắt truyện ngắn chiếc lá cuối cùng

Tóm tắt truyện ngắn chiếc lá cuối cùng Kể về người mẹ kính yêu của em Hướng dẫn làm bài Ở một khu phố tồi tàn tại Oa-sinh-tơn, có một xưởng vẽ chung của hai người bạn là Xiu...

Soạn bài chiếc lá cuối cùng (Hướng dẫn 2)

Soạn bài chiếc lá cuối cùng của Ô.Hen-ri (Hướng dẫn 2) I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Những chi tiết nào trong văn bản nói lên tấm lòng thương yêu và hành đông cao cả của cụ...

Soạn bài: Chiếc lá cuối cùng

Hướng dẫn Soạn bài: Chiếc lá cuối cùng 1. Tác giả: O Hen-ri (1862 – 1910) là bút danh của Uy-li-am Xít-ni Po-tơ, nhà văn viết truyện ngắn nổi tiếng đầu thế kỷ XX của Mỹ. Nhiều truyện của...

Cảm nhận về: “Chiếc lá cuối cùng” của O’Hen-ri

Cảm nhận về:Chiếc lá cuối cùng của O’Hen-ri Hướng dẫn viết Cảm nhận về: “Chiếc lá cuối cùng” của O’Hen-ri Ai đã từng đọc những truyện ngắn của nhà văn người Mĩ O’Hen-ri (1862 – 1910) hẳn sẽ cảm...