Hướng dẫn soạn bài: Chí Phèo (Nam Cao)

Soạn bài Chí Phèo của Nam Cao Tình yêu là một hiện tượng đặc biệt và khá phức tạp của cuộc sống con người, là đề tài nổi bật, hấp dẫn, không hề vơi cạn của văn học nhân...

Phân tích tác phẩm Chí Phèo của Nam Cao

Phân tích đoạn trích Chí Phèo của Nam Cao Bài làm Tao muốn làm người lương thiện” Không được ! Ai cho tao lương thiện ?…” 1. Mỗi lần nhớ đến nhân vật Chí Phèo của Nam Cao, tôi...

Soạn bài chí phèo- Nam Cao (mẫu 2)

Soạn bài chí phèo Soạn bài phong cách ngôn ngữ báo chí I. Tác giả và tác phẩm 1. Tác giả a. Cuộc đời và con người Nam Cao (1915 – 1951) tên thật là Trần Hữu Tri, sinh...

Thuật lại cảnh Chí Phèo đến nhà Bá Kiến

Thuật lại cảnh Chí Phèo đến nhà Bá Kiến Phân tích nhân vật Chí Phèo trong tác phẩm cùng tên của Nam Cao Đề bài: Sau lúc ở tù về, nhân vật Chí Phèo trong tác phẩm Chí Phèo...