Suy nghĩ của em về đoạn trích Chí khí anh hùng

Đề bài: Suy nghĩ của em về đoạn Chí khí anh hùng Bài Làm Bài viết khác: Soạn bài chí khí anh hùng – Trích Truyện Kiều – Nguyễn Du Sập bẫy của Tú Bà, Thúy Kiều phải vào lầu xanh...

Soạn bài Chí Khí Anh Hùng của Nguyễn Du

Soạn bài Chí Khí Anh Hùng của Nguyễn Du Trong đời Kiều có nhiều cuộc chia tay, chia tay đột ngột với Kim Trọng khi mối tình đầu chớm hé; chia tay Thúc Sinh trong tâm trạng cô đơn,...