Soạn bài: Con cò

Soạn bài con cò Soạn bài liên kết câu và đoạn văn Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Hình tượng bao trùm cả bài thơ là hình tượng con cò. Đó là con cò tong ca dao truyền...

Phân tích bài thơ Con cò của Chế Lan Viên (Mẫu 2)

Đề bài: Anh chị hãy viết bài văn phân tích bài thơ Con cò của Chế Lan Viên để thấy được tình cảm sâu nặng của người mẹ đối với con. Bài làm: Chế Lan Viên (1920 – 1989),...