Hướng dẫn soạn bài: chạy giặc

Chạy giặc của Nguyễn Đình Chiểu I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng vào Đà Nẵng, bắt đầu cuộc xâm lược Việt Nam. Nhưng chúng đã gặp sự kháng cự của quân triều...

Soạn bài chạy giặc của Nguyễn Đình Chiểu

Soạn bài chạy giặc của Nguyễn Đình Chiểu Soạn bài luyện tập thao tác lập luận phân tích I. Tác phẩm Bài thơ Chạy giặc được viết vào khoảng năm 1959 khi thực dân Pháp đánh chiếm Gia Định,...

Đọc hiểu bài Chạy Giặc

Chạy Giặc ( Nguyễn Đình Chiểu ) I – GỢI DẪN Chạy Giặc 1. Nguyễn Đình Chiểu (xem bài Lẽ ghét thương ). 2. Chạy giặc được sáng tác khi nhà thơ chứng kiến cảnh nhân dân chạy loạn. Năm 1858,...

Soạn bài: Chạy Giặc – Nguyễn Đình Chiểu

Soạn bài: Chạy Giặc – Nguyễn Đình Chiểu Không phải chỉ là một câu hỏi gay gắt và lời phê phán nghiêm khắc những trang dẹp loạn của triều đình. Hình như câu thơ còn là một tiếng khóc...