Đọc hiểu văn bản Cha tôi

 Cha tôi của Đặng Huy Trứ (Trích “Đặng Dịch Trai ngôn hành lục” ) I – GỢI DẪN  Cha tôi của Đặng Huy Trứ 1. Đặng Huy Trứ (1825 – 1874) hiệu là Tỉnh Trai và Vọng Tân, tự là Hoàng Trung, người...