Soạn bài câu cá mùa thu

Soạn bài câu cá mùa thu của Nguyễn Khuyến I. Tác giả và tác phẩm 1. Tác giả: Nguyễn Khuyến (1835 –  1909) quê ở Yên Đổ, Bình Lục, Hà Nam. Nguyễn Khuyến vốn ham học và học giỏi,...

Đọc hiểu bài Câu cá mùa thu ( Thu Điếu )

 Câu cá mùa thu của Nguyễn Khuyến ( Thu Điếu ) I – GỢI DẪN  Câu cá mùa thu 1. Nguyễn Khuyến (1835 – 1909) hiệu là Quế Sơn, quê làng Và, xã Yên Đổ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam....