Hướng dẫn soạn bài: Cáo bệnh, bảo mọi người

Cáo bệnh, bảo mọi người của Mãn Giác Thiền Sư Hai câu thơ đầu diễn tả quy luật biến đổi của thiên nhiên. Cây cối biến đổi theo thời tiết. Thông thường mùa xuân đến hoa nở “Xuân tới...

Soạn bài cáo bệnh, bảo mọi người

Soạn bài cáo bệnh, bảo mọi người của Mãn Giác (Cáo thật thị chúng) Soạn bài lập kế hoạch cá nhân I. Gợi ý trả lời câu hỏi Câu 1. Hai câu thơ đầu nói lên quy luật nào...