Hướng dẫn soạn bài: Cảm xúc mùa thu

Soạn bài cảm xúc mùa thu của Đỗ Phủ Cảm xúc mùa thu là bức tranh mùa thu hiu hắt và cũng là tâm trạng buồn lo của nhà thơ. Nỗi lo ấy bắt nguồn nỗi buồn của tác giả...

Soạn bài cảm xúc mùa thu

Soạn bài cảm xúc mùa thu của Đỗ Phủ (Thu hứng) Soạn bài tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng ( mẫu 2 ) I. Gợi ý trả lời câu hỏi Câu 1. Bài thơ...