Soạn bài ca dao hài hước ( mẫu 2 )

Soạn bài ca dao hài hước ( mẫu 2 ) Soạn bài lời tiễn dặn I. Gợi ý trả lời câu hỏi Câu 1. Bài 1. a. Bài ca dao là lời đối đáp đùa vui của nam nữ,...

Soạn bài Ca dao hài hước ( mẫu 1 )

Soạn bài Ca dao hài hước ( mẫu 1 ) Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Soạn văn bài Lời tiễn dặn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Những bài ca dao đư­ợc giới thiệu trong bài...