Soạn bài: Buổi học cuối cùng

Soạn bài: Buổi học cuối cùng Mời các bạn học sinh  tham khảo thêm bài: Soạn bài: Nhân hóa I. VỀ TÁC GIẢ 1. An-phông-xơ Đô-đê (1840- 1897) là nhà văn hiện thực và nhân đạo chủ nghĩa lớn của nước...

Soạn bài buổi học cuối cùng (Hướng dẫn 2)

Hướng dẫn soạn bài buổi học cuối cùng của An-phông-xơ Đô-đê: I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. – Xem (*) phần Chú thích trang 54. – Tên truyện: Nói về buổi học tiếng Pháp cuối cùng. Sau này sẽ...

Soạn bài Buổi học Cuối cùng

VỀ TÁC GIẢ An-phông-xơ Đô-đê (1840- 1897) là nhà văn hiện thực và nhân đạo chủ nghĩa lớn của nước Pháp ở nửa cuối thế kỉ XIX. Ông sinh tại Nim, tỉnh Lăng-gơ-đốc thuộc miền nam nước Pháp, trong một gia...