Soạn bài: Bức thư của thủ lĩnh da đỏ

Bức thư của thủ lĩnh da đỏ Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Soạn bài: Động Phong Nha I. VỀ TÁC GIẢ Năm 1854, Tổng thống thứ 14 của nước Mĩ là Phreng-klin Pi-ơ-xơ muốn người da...

Soạn bài bức thư của thủ lĩnh da đỏ

I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Đoạn đầu của bức thư a. -Những phép nhân hóa: + Mảnh đất này – bà mẹ của người da đỏ (dùng để gọi sự vật trong thiên nhiên). + Những...