Em hãy phân tích và nêu cảm nghĩ về nhân vật Phi-líp

Đề bài: Em hãy phân tích và nêu cảm nghĩ về nhân vật Phi-líp Xem thêm: Soạn bài: Bố của Xi-Mông Bài Làm Bố của Xi-mông là một truyện ngắn hiện thực khá hay của Guyđờ Mô-pa- xăng. Truyện này...