Soạn bài: Bố của Xi-Mông

Bố của Xi-Mông của Guy-đơ Mô-pát-xăng Bố của Xi-Mông muốn nói với người đọc là hãy biết sống bao dung. Biết mang hạnh phúc đến cho người khác cũng chính là mang hạnh phúc đến cho mình. Những định kiến...

Soạn bài: “Bố của Xi-mông”

Soạn bài bố của Xi-mông Soạn bài tổng kết về ngữ pháp tiếp theo lớp 9 Đọc – hiểu văn bản Diễn biến sự việc ở đoạn trích: Câu 1. Đoạn trích chia thành bốn phần. Các tiêu đề...