Hướng dẫn soạn bài: Bình Ngô đại cáo

Soạn bài: Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi Bình Ngô đại cáo xét về mặt tư tưởng thì đây là tác phẩm nổi bật về chù nghĩa nhân đạo, minh chứng hùng hồn cho cuộc chiến thắng của...

Soạn bài đại cáo bình ngô (bình ngô đại cáo)

Soạn bài đại cáo bình ngô (bình ngô đại cáo) Soạn bài Nguyễn Trãi Nguyễn Trãi A- GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI, BÀI TẬP I-   Hướng dẫn học bài: Bài tập 1. Tóm lược và nêu chủ đề...

Toàn bộ bài Bình Ngô đại cáo- Nguyễn Trãi

Toàn bộ bài Bình Ngô đại cáo- Nguyễn Trãi Mời các em học sinh tham khảo thêm bài: Nhà thơ Thâm Tâm – Thi ca và huyền thoại Bình Ngô đại cáo (1427) là bài cáo của Nguyễn Trãi...

Phân tích tư tưởng nhân nghĩa trong Bình Ngô đại cáo

Phân tích tư tưởng nhân nghĩa trong Bình Ngô đại cáo Mời mọi người tham khảo thêm tài liệu: Phân tích hình ảnh người phụ nữ qua hai bài thơ “Tự tình” và “Thương vợ” Hướng dẫn phân tích:...