Soạn bài: Bến Quê

Bến Quê của Nguyễn Minh Châu Có lẽ qua Bến quê, Nguyễn Minh Châu đã gửi gắm những suy ngẫm và trải nghiệm của cả cuộc đời. Bằng trái tim đầy xúc cảm của một nhà văn, Nguyễn Minh Châu...

Soạn bài bến quê

Soạn bài bến quê Soạn bài tổng kết phần văn bản nhật dụng lớp 9 Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Từng vào sinh ra tử, đi khắp chốn khắp nơi, Nhĩ bị cột chặt vào gường bệnh...

Phân tích truyện ngắn Bến quê của Nguyễn Minh Châu

Đề bài: Anh chị hãy viết bài văn phân tích truyện ngắn Bến quê của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Bài làm: Bến quê là truyện ngắn được lấy làm tên chung cho tập truyện của nhà văn quân...

Bài 32: Soạn bài Bến Quê

Bài 32: Soạn bài Bến Quê Mời mọi người tham khảo thêm tài liệu: Bài 33: Những ngôi sao xa xôi I. Tìm hiểu chung về văn bản 1.Tác giả, tác phẩm: a) Tác giả: Nguyễn Minh Châu (1930...