Soạn bài: Bánh trôi nước

 Bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương Bài thơ chỉ có bốn câu, đề tài bình dị nhưng dưới ngòi bút thần diệu, Hồ Xuân Hương đã tạo cho viên bánh trôi nước mang vẻ đẹp sáng ngời của viên...

Soạn bài bánh trôi nước

Soạn bài bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương Bánh trôi nước là bài thơ trữ tình đặc sắc. Tác giả đã mượn chiếc tránh trôi nước để thể hiện vẻ đẹp về hình thể và tâm hồn của...

Soạn bài: Bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương

Bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương Bánh trôi nước là bài thơ trữ tình đặc sắc. Tác giả đã mượn chiếc tránh trôi nước để thể hiện vẻ đẹp về hình thể và tâm hồn của người con...