Soạn bài: Bàn luận về phép học

Soạn bài: Bàn luận về phép học Mời các bạn học sinh tham khảo thêm: Soạn bài: Viết đoạn văn trình bày luận điểm I. VỀ TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM 1. Tác giả   Nguyễn Thiếp (1723-1804) tự là...