Soạn bài: Bài thơ số 28

Soạn bài Bài thơ số 28 của R.Tagore Câu thơ thể hiện một niềm khát khao mãnh liệt và sâu sắc – đó là niềm khao khát hoà hợp tâm hồn, là khát vọng muốn chan hoà và thấu hiểu...