Soạn văn bài Lời tiễn dặn

Soạn bài lời tiễn dặn (Trích Tiễn dặn người yêu – truyện thơ dân tộc Thái) Toàn bộ đoạn trích là lời của chàng trai. Hình ảnh cô gái chỉ hiện lên gián tiếp qua lời của anh, nghĩa...