Soạn bài: Bài ca nhà tranh bị gió thu phá

Bài ca nhà tranh bị gió thu phá của Đỗ Phủ Bài ca nhà tranh bị gió thu phá thể hiện nỗi thống khổ của bản thân Đỗ Phủ, đồng thời cũng là nỗi khổ của bao kẻ sĩ...