Soạn bài: Bài ca Côn Sơn

Bài ca Côn Sơn của Nguyễn Trãi Bài ca Côn Sơn ta hình dung Nguyễn Trãi đang nằm giữa rừng trúc xanh mát bóng râm cất tiếng thơ ngâm để ngợi ca vẻ đẹp thiên nhiên, để cùng thiên nhiên...