Soạn bài: “Bắc Sơn của Nguyễn Huy Tưởng”

Soạn bài Bắc Sơn của Nguyễn Huy Tưởng Nhân vật Thơm là một hình tượng bi tráng về người phụ nữ Tày hơn 60 năm về trước. Vượt qua mọi cảnh ngộ đau thương, Thơm đã đến với cách...