Soạn bài: Bắc Sơn

Bắc Sơn của Nguyễn Huy Tưởng Nhân vật Thơm là một hình tượng bi tráng về người phụ nữ Tày hơn 60 năm về trước. Vượt qua mọi cảnh ngộ đau thương, Thơm đã đến với cách mạng, sẵn...

Soạn bài Bắc Sơn

Soạn bài Bắc Sơn Soạn bài tổng kết văn học tiếp theo lớp 9 HK 2 Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Đoạn trích trong SGK là hai lớp thuộc hồi bốn của vở kịch. Ở hồi bốn...