Soạn bài: Bác ơi của Tố Hữu

Soạn bài Bác ơi của Tố Hữu Soạn bài ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1.  Nỗi đau lớn nhất của đất nước, vũ trụ, cỏ...

Soạn bài thơ: Bác ơi của Tố Hữu

Đề bài: Soạn bài thơ bác ơi của Tố Hữu I.    Tìm hiểu chung 1.    Tác giả –    Tố Hữu tên khai sinh là Nguyễn Kim Thành (1920-2002) –    Quê ở làng Phù Lai- Quảng Thọ- Quảng Điền- Thừa...