Soạn bài: Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác

Soạn bài ba cống hiến vĩ đại của Các Mác (Ph. Ăng-ghen) Soạn bài người cầm quyền khôi phục uy quyền I. Gợi ý trả lời câu hỏi Câu 1. Bài điếu văn có thể chia làm 3 phần:...

Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác

Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác Phri-đrích Ăng-ghen (1820 -1895) xuất thân trong một giàu có ở Bác-men, Đức. Ông học đại học ở Béc-lin, quen biết Các Mác năm 1844 ở Pa-ri, sau đó sang sống...